יחסי ציבור לעורכי דין

יחסי ציבור לעורכי דין - הגנה על אינטרס הלקוח

יחסי ציבור לעורכי דין  אתיקה מקצועית

יותר ויותר עורכי דין מבינים, כי לאותם תיקים שמונחים על שולחנם, עשוי להיות ערך תקשורתי רב וחשיפתם – עשויה לתגמל את עורכי הדין בחשיפה תקשורתית. מעבר לטיפוח המוניטין המקצועי של עורך הדין, כאשר מדובר בתיקים בעלי עניין ציבורי נרחב, לחשיפה התקשורתית הזו השפעה רבה, לטוב ולרע, על עיצוב דעת הקהל וניתוב הדיון הציבורי שיתפתח בעקבות התיק. לעיתים, היא אף עלולה להשפיעה על המתרחש בין כתלי בית המשפט.

כתוצאה מהבנת הצורך וזיהוי הפוטנציאל, משרדי עורכי דין רבים בוחרים להיעזר בשירותיו של איש יחסי ציבור, אשר אמון, בין השאר, על העברת המידע הרלוונטי לכלי התקשורת השונים ויצירת סיקור תקשורתי חיובי אודות עורכי הדין ועבודתם. אולם, בחלק גדול מהמקרים, עלולים להיות אינטרסים סותרים, לנגד עיניו של איש יחסי הציבור תהיה טובתו של עורך הדין המשלם את שכרו, בעוד החובה המוטלת על כל עורך דין, היא הנאמנות, בראש ובראשונה ללקוח.האינטרסים של הלקוח, של עורך הדין ושל איש יחסי הציבור אינם בהכרח זהים

לא אחת, כאשר מתנהל תיק בעל ערך תקשורתי, יבוא עורך הדין, או איש יחסי הציבור שבשירותו, במגעים עם התקשורת.

לעיתים מיוזמתם של השניים ולעיתים מיוזמה של כלי התקשורת והעיתונאים השונים. כאמור, במגעים אלו ידרש עורך הדין לשמור על נאמנות מלאה ללקוח שהוא מייצג ולא אחת, יאלץ לתת את הדעת על הפערים שקיימים, באם קיימים, בין האינטרס של הלקוח – לבין האינטרס העצמי שלו.

אין דבר פסול בכך שעורכי דין מציגים את טענות הלקוח שלהם בפני התקשורת, לעיתים אף נדרשת הצגת עמדתו של הלקוח בפני הציבור, אך יש לעשות זאת במסגרת קידום האינטרס של הלקוח. המחוייבות הזו, לאינטרסים של הלקוח, קיימת ושרירה גם במקרים בהם איש יחסי ציבור אמון על המגעים עם התקשורת.

העסקת יועץ תקשורת, או איש יחסי ציבור, אינה פוטרת עורכי דין מחובותיהם האתיות וכל חובה שחלה על עורכי הדין, חלה גם על מי שפועל בשמם.

אנשי יחסי ציבור שמייצגים עורכי דין, לא אחת מתעלמים מן העובדה כי כאשר הם ניצבים מול התקשורת בעניין משפטי, אינם אמורים לייצג את האינטרס של עורך הדין, אלא את זה של לקוחו. על עורכי הדין חלה חובה מלאה להבהיר זאת לאנשי יחסי הציבור שבשירותם ולהנחות אותם לפעול באופן שלא יפגע בשום דרך באינטרסים של הלקוח.

יחסי ציבור לעורכי דין מחייבים זהירות מיוחדת, שלא לפגוע בלקוחותיהם

בדיוק כפי שכתיבת חוזים מחייבת הבנה וידע משפטי כזה או אחר, כך גם ניהול יחסי ציבור בתחום המשפט. יש קשת מאוד רחבה של כשלים וטעויות, העלולים להתרחש במקרים בהם איש יחסי ציבור מפנה לתקשורת אינפורמציה שאינו מבין.

נשאלת כמובן השאלה, מי אשם? איש יחסי הציבור שלא היה מוכשר מספיק, או העיתונאי שלא בדק את אמינות המידע על שולחנו?

כך או אחרת, פרסומה של אותה אינפורמציה עלול לגרום במקרה הטוב לנזקים תדמיתיים ולעיתים אף לעלות לכדי לשון הרע. לא כל דבר שנוגד את חוקי האתיקה להם מחוייבים עורכי דין, נעשה על ידי אנשי יח"ץ בתום לב. לעיתים הלהט שלהם, לספק לעורכי הדין חשיפה תקשורתית, בהסתכלות רחבה יגרום לנזק רב יותר, מאשר תועלת.

המקרים השכיחים ביותר, הם מקרים בהם נחשפת בתקשורת, ביוזמתם של משרדי יחסי ציבור שונים, אינפורמציה שפוגעת בלקוחותיהם של עורכי הדין, או כזו שמפורסמת ללא הסכמתם. אירעו אף מקרים אבסורדיים בהרבה, בהם משרד יחסי ציבור פעל בשירותם של שני משרדי עורכי דין שונים, אשר ייצגו צדדים מנוגדים באותה תביעה.

יחסי ציבור לעורכי דין

מאמרים אחרונים

קישורים
- יחסי ציבור
- יחסי ציבור באינטרנט
- עיצוב לוגו
- חדשות תקשורת
- חשיפה תקשורתית
- משבר תקשורתי

חיפוש באתר
מפת האתר